Surowce naturalne – występujące w przyrodzie materiały pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub mineralnego wykorzystywane w procesach technologicznych.

Źródło: Encyklopedia popularna PWN, 1996