O nas

Jesteśmy serwisem informacyjnym zajmującym się promocją wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz wzrostu liczby i jakości powiązań sieciowych. Głównie stawiamy na współpracę B2B, zajmującą się obsługą rynku przedsiębiorstw. Gospodarka surowcami naturalnymi to jedna z najstarszych dziedzin gospodarki człowieka stanowiąca fundament rozwoju.

Tworzymy warunki do zaangażowania przedsiębiorstw we współpracę z otoczeniem zewnętrznym jak nawiązanie i utrzymanie kontaktów z dostawcami i odbiorcami surowców, firmami konkurencyjnymi rynku polskiego i rynków zagranicznych. Współpracujemy i dajemy oparcie w zagospodarowaniu nadwyżek surowcowych oraz pomagamy w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania surowcowego firm. Promujemy gospodarkę surowcami organicznymi i mineralnymi tylko w zgodzie z zasadami i rygorami ochrony środowiska i ochrony krajobrazu kulturowego. Z nich często czerpiemy nasze idee i pomysły na nasze innowacyjne projekty. Współpracujemy z sektorem badań i rozwoju oraz pomagamy tworzyć grupy kapitałowe do realizacji projektów.

Promocja produktów regionalnych na rynkach zewnętrznych, w tym centralne wsparcie zagranicznej promocji zawiera się w naszej polityce długofalowej. Bazujemy w naszym doradztwie na możliwościach pozyskania nowych lub pogłębianiu dotychczasowych zagranicznych rynków zbytu.