Syndyk sprzeda działkę z kopalnią kruszywa

1
2
3
4
5
593,000 

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 303/19 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 740/11 o pow. 12.1873 ha położonej w miejscowości Łazy, obręb Łazy, gmina Radymno, na której znajduje się złoże kruszywa naturalnego o nazwie „ŁAZY II”, dla której Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PR1J/00094423/0, za cenę nie niższą niż 100% ceny oszacowania, tj. 593.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy złotych 00/100).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży dostępne pod nr. tel.: 884 856 170, e-mail: sekretariat@nowak-kancelaria.pl oraz na stronie www.doradca.nowak-kancelaria.pl

Umówienie spotkania w celu oględzin nieruchomości możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 884 856 170 – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00.

Kupujący prawo do nieruchomości nabywa w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego (art. 313 Prawa upadłościowego).

Termin składania ofert: 1 marca 2023 r.

Termin otwarcia kopert: 3 marca 2023 r. o godzinie 10.00.

Surowce Naturalne
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish