Syndyk sprzeda działkę ze złożem surowca naturalnego

01_satelita_działki-fiolet
02_układ-pól-złoża-kruszywa
03_strona-południowa
04_strona-północna
05_eksploatacja
5.61 

Ogłoszenia o sprzedaży:

Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie, sprzeda z wolnej ręki, wchodzące w skład masy upadłości:

 

  • prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 38/8, 38/9 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań o powierzchni łącznej 262.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00022695/6 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 39/1 i 39/2 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 149.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00028706/9 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych, które tworzą funkcjonalną całość (zorganizowaną całość przedsiębiorstwa), za cenę nie niższą niż 5.609.000,00 zł.
  • Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19, nr KW, i informacją że jest to oferta, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Radca Prawny Anna Łaskawiec – w terminie do 15.11.2021 r. do godz. 14:00.

– Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 15.11.2021 r.

– Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie określonym w Regulaminie sprzedaży w Kancelarii przy, ul. Księcia Witolda 49/18, 50-202 Wrocław.

– Szczegółowe warunki sprzedaży, wysokość i zasady wpłacania wadium oraz termin otwarcia ofert określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym u syndyka.

– Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm

– Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Surowce Naturalne
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish