Nieruchomość gruntowa wraz ze złożem kruszywa naturalnego

3,739,334 

Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie

sprzeda z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności nieruchomości gruntowej wraz ze złożem kruszywa naturalnego i infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego następujące nieruchomości wieczystoksięgowe:

1) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 38/8 i 38/9 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 262.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00022695/6 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 39/1 i 39/2 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 149.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00028706/9 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż 2/3 ceny oszacowania, tj. 3.739.334,00 zł netto (trzy miliony siedemset trzydzieści dziewięć trzysta trzydzieści cztery zł netto) i na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży

 

Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką kurierską – za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19 i opisem „OFERTA” na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 30.10.2020 r., godz. 13.45.

Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 29.10.2020 r.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 30.10.2020 r. o godz. 14.00 w Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9.00–15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Surowce Naturalne
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish