Syndyk BRAVET Sp. z o.o sprzeda działki ze złożem kruszywa naturalnego

1
5,609,000 

Syndyk masy upadłości BRAVET Sp. z o.o. w Warszawie sprzeda z wolnej ręki, wchodzącego w skład masy upadłości:

prawa własności nieruchomości gruntowej wraz ze złożem kruszywa naturalnego i infrastrukturą towarzyszącą, obejmującego następujące nieruchomości wieczystoksięgowe:

  • prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 38/8 i 38/9 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 262.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00022695/6 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  • prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 39/1 i 39/2 AM-2 obręb Gryżyce, gmina Żagań, o powierzchni łącznej 149.400 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta numer ZG1G/00028706/9 przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. 5.609.000,00 zł netto (pięć mionów sześćset dziewięć tysięcy złotych netto) i na zasadach określonych w Regulaminie sprzedaży

 

  • Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży należy składać pisemnie, w języku polskim, osobiście lub przesyłką pocztową – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z podaniem sygnatury akt V GUp 76/19 i opisem „OFERTA” na adres: Kancelaria Syndyka we Wrocławiu, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław – w terminie do 10.03.2020 r.
  • Warunkiem udziału w postępowaniu o sprzedaż jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości, w wysokości określonej w Regulaminie sprzedaży, w terminie do 9.03.2020 r.
  • Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi 10.03.2020r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka.
  • Szczegółowe warunki sprzedaży oraz wysokość i zasady wpłacania wadium określone są w Regulaminie sprzedaży dostępnym w Kancelarii Syndyka.
  • Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 606 10 30 35 w dni powszednie w godz. 9–15 lub wysyłając zapytanie na adres: anna_laskawiec@poczta.fm
  • Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Surowce Naturalne
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish