Szkotowo działka budowlana

2ca383484e4699a50d49d019dbf0
2446e7e04a5a8096d84daea6e529
dbb785c34b12a09ee5957c9ee939
e3b9818a430ba7b14b1d72f50fcd
ec133dad4db6b76a721aeeaf4ec6
2,500,000 

Przepiękne wzgórze miedzy dwoma lasami z których jeden mniejszy wchodzi w skład nieruchomości. Teren naszej inwestycji to obszar 10 hektarów w południowej części Szkotowa w gminie Kozłowo, w powiecie nidzickim. Nieruchomość położona jest przy dawnym XVIII-wiecznym trakcie oraz przy granicy Obszaru Krajobrazu Chronionego Dolin Rzek Nidy i Szkotówki. Odległość do plaży Jeziora Szkotowskiego – 2 km, odległość od trasy S7 – 7 km, odległość od Warszawy – 168 km. Po zakończeniu trwającej obecnie budowy trasy S7 czas przejazdu z Warszawy będzie trwał ok. 1,5 godziny.

Na nieruchomości znajduje się ujęcie wody, doprowadzona jest kanalizacja i energia.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kozłowo przewiduje następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego na naszym obszarze:

  • podstawowa funkcja: główny ośrodek koncentracji funkcji, mieszkaniowych, gospodarczych i społeczno-kulturowych w gminie
  • podstawowe kierunki zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe, funkcja turystyczna i wypoczynkowa w tym agroturystyka i rekreacja indywidualna;
  • uzupełniające kierunki zagospodarowania: rozwój działalności gospodarczych rolniczych oraz rozwój działalności gospodarczych nierolniczych;
  • ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco wpływać na środowisko.

Okolice wioski to malownicze wzgórza morenowe z lasami, jeziorami i strumieniami. Teren naszej inwestycji nazywany jest Wzgórzem Scottaw – w nawiązaniu do XIV-wiecznej nazwy pobliskiej rzeki Szkotówki. Szkotowo to wioska lokowana w 1348 roku, ze śladami osadnictwa sięgającymi kilku tysięcy lat, gdzie dawniej znajdował się gród obronny, a według legendy pierwszymi osadnikami byli Szkoci. W XV wieku osiedlił się tu znany polski ród Kostków.

W sierpniu w 1914 roku rozegrały się tu ważne starcia bitwy pod Tannenbergiem. W pobliżu znajduje się również stanowisko archeologiczne – pozostałości średniowiecznego młynowiska Patorra, z którym związana jest legenda młynarza z Hiszpanii. Wzgórze jest w dużej części wyeksponowane w kierunku południowo-zachodnim, tworząc doskonałe warunki do wykorzystania zasobów odnawialnych takich jak energia słoneczna i wiatr oraz dla ekspozycji roślin ciepłolubnych. Wzgórze jest zwieńczone zagajnikiem oraz sąsiaduje z terenem lasów państwowych i gruntów rolnych. Jego wysokość w najwyższym punkcie to 214 m n.p.m., natomiast wysokość względna wynosi 24 metry. Łagodne nachylenie zbocza, płaska powierzchnia u jego stóp oraz malowniczość całego terenu daje możliwość wykorzystania go rekreacyjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Surowce Naturalne
ArabicChinese (Simplified)DutchEnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish